Каква е разликата между тестване на структура без данни за заключване и структура на данни с заключване?


Отговор 1:

Независимо дали се извършва заключване или не, е подробност за внедряването, а не наблюдаемо поведение, така че няма да има разлика в единичните тестове, които ще напишете.

И в двата случая бихте искали да симулирате тежко едновременно натоварване, за да сте сигурни, че ако има място, което не е подходящо защитено от механизъм за синхронизация (независимо дали се основава на заключване или не), имате възможно най-голям шанс да ударите състоянието на състезанието и тестът се провалят.

Ще се изисква и тестване на производителността при различни видове натоварвания, особено ако искате да сравните реализациите, базирани на заключване, с тези без заключване. Двата подхода могат да имат различни експлоатационни характеристики, тъй като натоварването варира.