Каква е разликата между „почукване на вратата“ и „почукване на вратата“?


Отговор 1:

Нещо липсва във втората фраза. „Чукна се на вратата“ или „на вратата“ са правилни и в първия случай, но във втория можем да кажем, че удари вратата или удари вратата, но „почука на вратата“ звучи непълно, защото обичайната фаза е „ почукай на вратата'. „Knock on“ в този случай е фразеологичен глагол.

Ако казвате на някого да „почука на вратата“, той ще ви разбере, но „почукайте на вратата“ е правилната фраза. Можете обаче да кажете „Звъни на звънеца“, което е правилно, или също „Звъни на звънеца“, въпреки че първата фраза е по-широко използвана.

Думата „чукам“ също е сленг, означаваща „да критикувам“. Често срещана фраза е „Не го чукай, че не си го опитал“.

Напълно възможно е някой да каже „Не чукай вратата“, което означава „Не критикувайте вратата.“