Каква е разликата между Advanced Java и JavaScript?


Отговор 1:

Езикът за програмиране на JavaScript, разработен от Netscape, Inc., не е част от платформата Java.JavaScript не създава аплети или самостоятелни приложения. В най-разпространената си форма JavaScript пребивава в HTML документи и може да осигури нива на интерактивност на уеб страници, които не са постижими с прост HTML.Кийни разлики между Java и JavaScript: Java е език за програмиране на OOP, докато Java Script е език за скриптове на OOP .Java създава приложения, които работят във виртуална машина или браузър, докато JavaScript кодът се изпълнява само в браузър. Кодът на Java трябва да бъде компилиран, докато JavaScript кодът е в текст. Те изискват различни приставки.

JavaScript Грешка javascript.JSException: Неизвестно име

При зареждане на уеб страницата се показва грешка: JavaScript Грешка javascript.JSException: Неизвестно име

Възможни причини: JavaScript не е активиран в браузъра. Браузърът не поддържа JavaScript технологията. В уеб страницата има грешка в програмирането на JavaScript.

Ако JavaScript вече е активиран в уеб браузъра, тогава съобщението за грешка показва, че има грешка в програмирането в JavaScript кода. Свържете се с уеб администратора на този сайт, за да съобщите за грешката, включително: съобщение за грешкаТип и версия на браузъра, използванURL на уеб страницата, която показва съобщението за грешка, стъпки за възпроизвеждане на грешката