Каква е разликата между xy хромозома и xx хромозома?


Отговор 1:

Няма XY хромозома, нито XX хромозома. Има X хромозоми и Y хромозоми - те са отделни, отделни неща. Но те се комбинират по двойки и образуват или XY комбинация, или XX комбинация. Не е възможно да имате YY комбинация.

Комбинацията XY се среща при мъжете, XX при жените.

Х хромозомата също е много по-голяма от Y.


Отговор 2:

"Y" хромозомата има само 23 милиона базови двойки (срещу 100 милиона или повече в други хромозоми) със 78 гена, кодиращи 23 протеина. Един специфичен ген на “Y” е SRY, известен като определящ пола регион на Y хромозомата.

SRY кодира протеин за свързване на ДНК, който действа транскрипционен фактор за регулиране на други гени. Всеки индивид, който носи поне една "Y" хромозома в комбинация с всички останали хромозоми, се счита за мъжки.