Каква е разликата между „трансцендентното“ и „свръхестественото“?


Отговор 1:

Трансцендентът е по-скоро релативираща дума. Има опит на нещо, което надхвърля човек или нещо, което надхвърля обект. Тя е относителна към това лице или предмет. В този възглед Бог надхвърля творението си или в мистична медитация човек преодолява солидарността с природата и човека, изпитвайки „по-високо“ единство.

Говоренето за нещо свръхестествено е за същества, които са извън нашите възможности да бъдат обяснени от науката или законите на природата. Примери за такива същества са небесният ад, демоните и ангелите и астралните тела.

Независимо от това можем да кажем също, че свръхестествените същества трансцендират природата. Подобно на астрално тяло е трансцендиращо своето естествено тяло и Бог като свръхестествено същество надхвърля своето творение и създания.