Каква е разликата между уравненията на Навир Стоукс и транспортната теорема на Рейнолдс?


Отговор 1:

Уравненията на Навие Стоукс не са нищо друго, освен вторият закон на Нютон (F = Ma), прилаган към колет с течност.

(Понякога уравненията за запазване на маса, импулс и енергия заедно се наричат ​​Навие Стоукс)

Транспортната теорема на Рейнолдс е математически резултат, който ви дава връзката между (общото) материално производно и местните производни. По същество е обобщено правило на Лайбниц.