Каква е разликата между по-високото ниво на енергията спрямо това на по-ниското ниво на енергия?


Отговор 1:

Нещо, което има "по-високо енергийно ниво" (като виолетово) в сравнение с по-ниско енергийно движение (като червено). На енергийно ниво това означава, че енергията с по-висока честота се движи със скорост с много по-висока скорост. По същество виолетовите атоми се движат значително по-бързо от предишния цвят. Започвайки от червено до виолетово, енергията вибрира все по-бързо.