Каква е разликата между GPF и Националната пенсионна схема или NPS?


Отговор 1:

Gpf е общ осигурителен фонд, поддържан като ccs (gpf) Правила 1964, месечната вноска с фиксиран процент се приспада от заплатата чрез playbill.loans и т.н. имат право и той носи фиксиран процент на лихви, деклариран от правителството на Индия за своите служители. НПС е пенсионна схема, при която без пенсия се изплаща еднократна сума при пенсиониране или смърт.


Отговор 2:

GPF, EPF и VPF са осигурителен фонд за заети служители и ежемесечно се внасят заплати. PPF е фонд за обществено осигуряване, който може да бъде избран за всеки местен индивид в Индия.

GPF е фонда за осигуряване на служители в публичния сектор и управляващите. Те не могат да изберат EPF.

EPF е осигурителен фонд за служители в частния сектор.

VPF е доброволен осигурителен фонд, който надхвърля нормите на EPF. Това се изключва от служител по собствено желание.

NPS е пенсионна схема за всеки индустриал, който може да избере схемата. НПС е рамка за придвижване на Индия като американската пенсионна система за разширяване на общността на пенсионното осигуряване.