Каква е разликата между дявола и иблиса?


Отговор 1:

Иблис е (или е бил) Джин (Genie). Сред трите творения (от много) на Твореца, т.е. Ангели, Джинове и Хора. Иблис попада в категорията Джин. Дяволът попада в категорията на лошата Джин. Няма лоши Ангели. Джинове са създадени много преди хората. Подобно на хората, Джинс имат и мъже, и жени. Преди хората, управлявани на тази земя, Дзин има капацитета да се движи нагоре до определена височина. Някога Иблис беше много благочестива Джин и се превърна в дявол. Иблис е известен още като Сатана, както и в религиозните писания.


Отговор 2:

Дяволът е по същество свързан с християнските вярвания, в които дяволът е паднал ангел, който се е опозорил. И е само тук, за да предизвика поразия и да си отмъсти от човешката раса.

Иблис по своята същност е мюсюлманско вярване, Иблис е бил джин или джин или джийн, който е помолен да се поклони на Адам. Иблис отказа да го направи и беше избегнат. И за своето падане Иблис обвинява Адам и търси отмъщение за Адам и неговите деца, като ги отклонява от правия път.


Отговор 3:

Дяволът е по същество свързан с християнските вярвания, в които дяволът е паднал ангел, който се е опозорил. И е само тук, за да предизвика поразия и да си отмъсти от човешката раса.

Иблис по своята същност е мюсюлманско вярване, Иблис е бил джин или джин или джийн, който е помолен да се поклони на Адам. Иблис отказа да го направи и беше избегнат. И за своето падане Иблис обвинява Адам и търси отмъщение за Адам и неговите деца, като ги отклонява от правия път.


Отговор 4:

Дяволът е по същество свързан с християнските вярвания, в които дяволът е паднал ангел, който се е опозорил. И е само тук, за да предизвика поразия и да си отмъсти от човешката раса.

Иблис по своята същност е мюсюлманско вярване, Иблис е бил джин или джин или джийн, който е помолен да се поклони на Адам. Иблис отказа да го направи и беше избегнат. И за своето падане Иблис обвинява Адам и търси отмъщение за Адам и неговите деца, като ги отклонява от правия път.