Каква е разликата между съпротива и реактивност?


Отговор 1:

Според Уикипедия „В електрическите и електронните системи реактивността е противопоставяне на елемент на верига срещу промяна в тока или напрежението, поради индуктивността или капацитета на този елемент. Понятието реактивност е подобно на електрическото съпротивление, но се различава в няколко аспекта. Сега ще ви кажа някои разлики:

  1. Съпротивлението не зависи от честотата, но реактивността го прави. За индуктивен реактивност Xl = 2 * pi * f * L и капацитивен реактивност Xc = 1 / (2 * pi * f * c) и за импеданс Z = R + j Xl или Z = Rj Xc. Истинската мощност се абсорбира в съпротивление елемент, но не и в реактивния елемент. Абсорбира само реактивна мощност.

Мисля, че това може да ти помогне.