Каква е разликата между измерването на обема на оцветената течност и безцветната течност?


Отговор 1:

Една разлика, която идва на ум, е, че ако течността е в епруветка като тази на бюрето, ще бъде по-трудно да се види дъното на менискуса, когато течността е оцветена. Обемите на бюретата обикновено се измерват чрез сравняване на скалата на тръбата с позицията на най-ниската точка на повърхността на течността. Но ако течността има тъмен цвят, често е по-лесно да погледнете горния ръб на течността. Ако обемите се определят по един от методите последователно и след това се извадят, може да се определи точна промяна на обема.