Каква е разликата между гигантски ковалентни структури и прости ковалентни структури?


Отговор 1:

Твърдите частици на ковалентната мрежа, което предполагам имаш предвид под „гигантски ковалентни структури“, съдържат атоми, които са свързани помежду си, обикновено по някакъв модел. Парчета диамант и графит, и двата алотропа на въглерода, съдържат големи количества въглеродни атоми, свързани в определени образувания. Стъклото държи много свързани молекули силициев диоксид в една макромолекула.

Простите ковалентни структури, каквито повечето хора представят, когато мислят за молекули, се държат предимно от междумолекулни сили, а не от директни връзки.