Каква е разликата между фиксиран и гъвкав курс?


Отговор 1:

Фиксиран валутен курс означава номинален валутен курс, който се определя твърдо от паричния орган по отношение на чуждестранна валута или кошница с чуждестранна валута. За разлика от тях, валутният валутен курс се определя на валутните пазари в зависимост от търсенето и предлагането и той обикновено се колебае постоянно.

Режимът на фиксиран валутен курс намалява транзакционните разходи, породени от несигурността на валутния курс, което може да обезкуражи международната търговия и инвестиции и да осигури надеждна котва за паричната политика с ниска инфлация. От друга страна, при този режим се губи автономна парична политика, тъй като централната банка трябва да продължи да се намесва на валутния пазар, за да поддържа обменния курс на официално зададеното ниво. Следователно автономната парична политика е голямо предимство на плаващ валутен курс. Ако вътрешната икономика изпадне в рецесия, автономната парична политика дава възможност на централната банка да стимулира търсенето, като по този начин „изглажда“ бизнес цикъла, т.е. намалява влиянието на икономическите шокове върху вътрешното производство и заетостта. И двата типа режим на валутния курс имат техните плюсове и минуси и изборът на правилния режим може да се различава за различните страни в зависимост от техните конкретни условия.На практика съществува редица режими на валутни курсове, разположени между тези два крайни варианта, като по този начин се осигурява определен компромис между стабилност и гъвкавост.

Валутният курс в Чехия беше привързан към кошница с валути до началото на 1996 г., след това прихващането беше ефективно елиминирано чрез значително разширяване на диапазона на колебанията и сега чешката икономика оперира в така наречения управляван плаващ режим, т.е. валутният курс е плаващ, но централната банка може да се обърне към интервенции, ако има екстремни колебания.

Ние сме известни с превъзходната поддръжка на клиенти, въпреки че общата политика за удоволствие на патроните. Нашите клиенти, поради които се занимаваме с този бизнес, получават най-доброто от нашите услуги. Ние не сме най-просто честни, но и всеотдайни и готови да ви създадем доволни. Годините ни удоволствие ни класират по-високо от сравними компании в тази област на интерес. Можете да търсите нашите предложения за търговия с валута на която и да е нация на борсата на Данеш. Danesh Exchange е най-добрата обмяна на валута в Мелбърн.


Отговор 2:

Има три вида или процедура за определяне на валутен курс:

Доларизация, фиксиран процент и управлявана плаваща ставка.

Тук Pegged Rate е това, което нарекохме фиксиран курс, при който правителството на страната решава фиксиран курс за неговата валута спрямо друга валута. Например, като Китай фиксира курса на Yuan спрямо USD.

Управляваният плаващ курс е начинът, по който валутният курс се определя въз основа на правилото за търсене на търсенето в глобалната икономика. Следват повечето страни.

Добро обяснение на горното можете да намерите тук:

Какви са валутни двойки и валутен курс при Forex търговия | FinanceOrigin


Отговор 3:

Има три вида или процедура за определяне на валутен курс:

Доларизация, фиксиран процент и управлявана плаваща ставка.

Тук Pegged Rate е това, което нарекохме фиксиран курс, при който правителството на страната решава фиксиран курс за неговата валута спрямо друга валута. Например, като Китай фиксира курса на Yuan спрямо USD.

Управляваният плаващ курс е начинът, по който валутният курс се определя въз основа на правилото за търсене на търсенето в глобалната икономика. Следват повечето страни.

Добро обяснение на горното можете да намерите тук:

Какви са валутни двойки и валутен курс при Forex търговия | FinanceOrigin


Отговор 4:

Има три вида или процедура за определяне на валутен курс:

Доларизация, фиксиран процент и управлявана плаваща ставка.

Тук Pegged Rate е това, което нарекохме фиксиран курс, при който правителството на страната решава фиксиран курс за неговата валута спрямо друга валута. Например, като Китай фиксира курса на Yuan спрямо USD.

Управляваният плаващ курс е начинът, по който валутният курс се определя въз основа на правилото за търсене на търсенето в глобалната икономика. Следват повечето страни.

Добро обяснение на горното можете да намерите тук:

Какви са валутни двойки и валутен курс при Forex търговия | FinanceOrigin