Каква е разликата между корпоративните финанси и корпоративното развитие?


Отговор 1:

В моя опит корпоративните финанси се отнасят или вътрешно към хора, които са работили във финансовия отдел на корпорация, управляваща инвестиционни, съкровищни ​​и други функции, или групата на инвестиционна банка, която е фокусирана върху набиране на капитал чрез издаване на акции или дълг на компании или за консултиране на компаниите относно корпоративните структуриращи транзакции, включително M&A.

Корпоративното развитие от друга страна съм виждал използван само като термин за хора вътре в корпорациите, които са участвали в стратегическо планиране и придобивания и инвестиции за тази компания.