Каква е разликата между конгруентния и конгруентния трейлинг?


Отговор 1:

лежи →

Когато един от обекта напълно и точно покрива друг обект. Това показва, че и двата обекта имат еднаква форма и еднакъв размер. Казват, че такива обекти са конгруентни. Например → Вземете два подобни печати с една и съща деноминация и ги поставете един върху друг. Ако напълно се покриват един друг, тогава те се наричат ​​Congruent.

И отношението на всеки два обекта, които са конгруентни, се нарича Конгруентност. Винаги използвайте метод на наслагване, за да установите дали дадените фигури са съвместими или не.

Конгресен триъгълник →

Както видяхме по-горе, че два обекта са конгруентни, където единият от тях е точно копие на другия. По същия начин два триъгълника са съвпадащи, като те са копия един на друг и когато се наслагват, се покриват точно един друг.

Надявам се да ви помогна с най-добрия отговор. Късмет.