Каква е разликата между C низовете и Java струните?


Отговор 1:

Низовете в C са само масив от символи и той се прекратява с \ 0, затова обикновено наричаме низовете в C като „нулево прекратено“, т.е. низ „123 $%“ всъщност се състои от 6 знака „1“ „2“ '3' '$' '%' и '\ 0', но низовете в C могат лесно да бъдат манипулирани и променени.

В Java, струните са обекти [java.lang.String], а не масиви, въпреки че представляват символни данни. String обект в Java е неизменен, те не могат да бъдат променени. Ако искаме да променим низовете, тогава трябва да използваме други обекти като StringBuffer и StringBuilder