Каква е разликата между терминален HEPA филтър и пленум HEPA филтър?


Отговор 1:

Термините обикновено имат различно значение от място на място. Предполагам, че това, което питате, има общо с мястото, където е поставен филтърът. HEPA филтър може да бъде поставен на пленума, където един филтър или банка от филтри би филтрирал цялата система, или бихте могли да имате филтър за всеки регистър на подавания въздух. Обикновено наличието на една банка е по-рентабилно, но например за чисти помещения те обикновено се поставят на изпускателните отвори за подаване на въздух, за да се сведе до минимум вероятността всякакви частици да бъдат изтеглени в потока на филтъра чрез действие на Вентури.