Каква е разликата между ядрен реактор и ядрена бомба?


Отговор 1:

Ядрен реактор използва процеса на ядрено делене по постоянен контролиран начин за производство на топлина. Това загрява работна течност като пара, която върти турбини, които въртят електрически генератори. Ядрената бомба използва ядрен делене и синтез много бързо, милиарди секунди, за да предизвика огромна експлозия. Сравняването на двете е като сравняване на автомобили с коктейли Молотов, защото и двамата използват бензин.