Каква е разликата между цикличен и обратим процес в термодинамиката?


Отговор 1:

Системата стартира и се връща в същото термодинамично състояние през серия от етапи, казва се, че е цикличен процес.

В процеса, реагентът дава продукт, а продуктът допълнително дава реагент в замяна в една стъпка. Той е известен като обратим процес.

Всички циклични процеси са обратими, но не всички обратими процеси са циклични. Освен ако термодинамичната система от първоначалните си състояния не премине през различни процеси или промяна на състоянията и накрая се върне в първоначалното си състояние, тогава се казва, че системата е преминала цикъл.