Каква е разликата между авторско право и търговска марка?


Отговор 1:

Запазена марка е законова защита, разширена до марка, използвана за определен продукт или услуга. Дадено лице получава защитата на търговска марка само след като кандидатства за регистрация на марка. Ако дадено лице не подаде заявление за регистрация на търговска марка, то не получава законова защита.

Авторските права от друга страна са правото на личността върху неговото художествено / литературно / драматично произведение като песен, книга или филм. Авторските права не се нуждаят от заявление за регистрация, за да съществува. По-скоро то съществува, в момента, в който създателят или авторът създава своето произведение. Регистрацията е само за улесняване, когато става въпрос за определяне на датата, на която авторските права възникват.

Надявам се да ви стане ясно.

Благодаря,

Сумит нагпал

Nagpal и сътрудници, адвокати и адвокати


Отговор 2:

Търговската марка и правото на копиране са и двата начина за защита на интелектуалната собственост на дадено лице. Разликата обаче се състои в естеството на интелектуалните свойства, които те защитават

1. Авторските права са предназначени за защита на художествени и литературни произведения като романи, книги, софтуер, видео игри и т.н. Тази форма на защита започва веднага след създаването

2. Тук е запазена търговска марка за защита на марката на фирмата. регистрацията на търговска марка в Индия предлага на притежателите на търговски марки изключителни права върху собствените им марки и следователно те имат право да предявяват иск срещу нарушителите на техните търговски марки.


Отговор 3:

Нека да направя вашият мисловен процес много по-опростен,

Хората имат толкова много въпроси относно IP, като кой търси тази защита? Какво защитава? Какви ползи дава? Колко трае? Затова споделяме с вас всички отговори на тези въпроси. - Вижте повече на: Разлика между търговска марка, авторско право и патент - Wazzeer


Отговор 4:

Правото на копиране се търси в оригиналните ви умения за представяне, в книги, песни, драматургия, история, романи и др., Също и за софтуер. Това е собственост (собственост) упражнение от автори, художници, дизайнери, софтуерни програмисти.

Търговската марка се търси на търговската марка, тя може да бъде отличителна форма, име, мотив, форма, фигура, дизайн. Това е упражнение за брандиране от бизнес.