Каква е разликата между преобразувател на трансформатора, използван в HVDC, и трансформатор, използван в HVAC?


Отговор 1:

Тъй като и двете са проектирани за високи напрежения, изискванията за изолация, размер на трансформатора, реагенти за изтичане са повече или по-малко еднакви, точно това в HVAC конструкцията съответства на пиковото променливо напрежение, а в HVDC съответства на средната / постоянната стойност.

Основната разлика тук е на базата на токове, пренасяни от двата трансформатора. HVDC преобразувателите често черпят голямо количество хармоници. Тъй като този богат на хармония ток трябва да изминава целия път от трансформатора, това би довело до повече загуби на ядрото (истериси и вихрови токове) в HVDC трансформаторите. Това би могло да загрява повече ксемерите, следователно такива трансформатори са оборудвани с по-добри съоръжения за охлаждане.

Освен това, ако използвате дванадесет импулсни преобразуватели, трансформаторите може да са Y-delta и YY в HVDC системи. Докато в HVAC системите обикновено предпочитате делта-wye xmers.