Каква е разликата между ръководител на договори и администратор на договори?


Отговор 1:

Основно зависи от това как се изпълнява работата. Като инженер по поръчка, работещ за инженерна фирма, вярвам, че повечето от инженерните фирми може да имат един отдел за управление на договори, както и администрация, но това зависи от това как се изпълняват задачите. За да бъдем по-точни, управлението на договори (СМ) е „Изпълнително” за разлика от администрацията на „Решаващите” договори в повечето случаи. CM е загрижен повече за „Изпълнение на политиката“, от друга страна има „Формулиране на политики“ за CA. СМ решава кой ще свърши работата и как. Обратно, ЦО се фокусира повече върху това какво трябва да се направи и кога.

Като цяло виждам, че CA има пълен авторитет и контрол. Но както споменах, тя се различава. В моята компания нашият договорният отдел се занимава със задачи на CM и CA ...


Отговор 2:

Въпреки че и двете са доста сходни по своята същност, но според мен CA (управление на макро ниво) администрира само основните рискове по договорите, докато ролята на CM е да управлява целия договор .. това е по-често ежедневна дейност (управление на микро ниво) ,

Представете си, че CA е HOD на договорния отдел и CM е под него, който се грижи за проект в определен отдел.