Каква е разликата между константа и произволна константа?


Отговор 1:

Произволна константа е константа, чиято стойност може да се приеме за нещо, стига да не зависи от другите променливи в уравнение или израз. Константата, която не е произволна, обикновено може просто да приеме една стойност (или може би набор от възможни стойности, но не само всяка стойност).

Например, ако попитате "кои числа се делят на 2?" можете да напишете отговора като 2n, където n е произволна цялостна константа. Това е различно от конкретна константа като 2i + 1 = 15, където константата i в израза 2i + 1 може да приеме само една стойност (i = 7).


Отговор 2:

Константи са количества, които не варират. Това, което ги прави произволни или не, е дали има достатъчно информация, за да ги дефинира. Физическите константи като pi, номер на ейлер, константа на планки са дефинирани, а не произволни. Според моя опит произволни константи обикновено възникват в решенията на диференциални уравнения без достатъчни гранични условия, най-просто казват линейното уравнение y = mx + b. b е произволна константа, но ако ви бъде казано y = 5 @ x = 0, b вече не е произволно. б = 5.


Отговор 3:

Константи са количества, които не варират. Това, което ги прави произволни или не, е дали има достатъчно информация, за да ги дефинира. Физическите константи като pi, номер на ейлер, константа на планки са дефинирани, а не произволни. Според моя опит произволни константи обикновено възникват в решенията на диференциални уравнения без достатъчни гранични условия, най-просто казват линейното уравнение y = mx + b. b е произволна константа, но ако ви бъде казано y = 5 @ x = 0, b вече не е произволно. б = 5.