Каква е разликата между свързана графика и циклична графика?


Отговор 1:

Свързана графика: Графика е свързана, когато има път между всяка двойка върхове. В свързана графика няма недостъпни върхове. Графика, която не е свързана, е изключена. Казва се, че графа G е прекъсната, ако има два възела в G, така че нито един път в G няма тези възли като крайни точки. Графика с само една върха е свързана. Графа без граници с два или повече върха е изключена.

Пример 1

В следващата графика е възможно да се премине от една върха до която и да е друга върха. Например, човек може да премине от върха 'a' до връх 'e', ​​използвайки пътя 'ab-e'.

Циклична графика: В теорията на графиките цикълната графика или кръговата графика е графика, която се състои от един цикъл, или с други думи, известен брой върхове, свързани в затворена верига. Графикът на цикъла с n върхове се нарича Cn. Броят на върховете в Cn е равен на броя на ръбовете и всеки връх има степен 2; това означава, че всяка върха има точно два края, инциденти с нея.