Каква е разликата между концептуално търсене и семантично търсене?


Отговор 1:

Семантичното търсене е техника за търсене на данни, в която заявката за търсене има за цел не само да намери ключови думи, но и да определи намерението и контекстуалното значение на думите, които човек използва за търсене.

Семантичното търсене дава точен резултат.

Търсене на концепция (или концептуално търсене) е автоматизиран метод за извличане на информация, който се използва за търсене на електронно съхранен неструктуриран текст (например цифрови архиви, имейл, научна литература и др.) За информация, която е концептуално подобна на информацията, предоставена в заявка за търсене. С други думи, идеите, изразени в информацията, получена в отговор на заявка за търсене на концепция, са от значение за идеите, съдържащи се в текста на заявката.

Търсенето на концепции дава резултат и свързана с концепцията информация.