Каква е разликата между одит за съответствие и одит на изпълнението?


Отговор 1:

Одитът за съответствие е одит, извършен с цел да се установи подготовката или спазването на регулаторните указания. Регламенти могат да се налагат от правителствени структури, организация за установяване на международни стандарти и най-добри практики като ISO, конкретни федерации, управляващи индустрията като NASSCOM, ИНСТИТУТ НА УСЛУГИТЕ СЧЕТОВОДСТВА НА ИНДИЯ или други и т.н. и след това да се даде отчет за несъответствие, който трябва да бъде затворен навреме за получаване или продължаване на сертифицирането. Също така може да се получи парично наказание, включително лишаване от свобода, и анулиране на сертифицирането, за да останат в бизнеса и т.н., за неспазване.

Одитът за изпълнение се отнася до независим преглед на програма, функция, операция или системи и процедури за управление. Това обикновено е приложимо за правителствено или нестопанско предприятие, за да прецени дали предприятието постига икономичност, ефективност и ефективност при използване на наличните ресурси ,

С уважение ръце