Каква е разликата между обикновено съществително и съществително съществително?


Отговор 1:

Общо съществително е всяко съществително, което не е правилно съществително.

Общи съществителни имена: бюро, маса, автомобил, дете, училище

Правилни съществителни имена: Mt. Макинли, Тенеси, организацията на Червения кръст, Джон Браун

Материалните съществителни са подмножество от общи съществителни. Те са съществителни, които се отнасят до материал, от който са направени други неща.

Материални съществителни: злато, сребро, мрамор, памук, коприна, пластмаса