Каква е разликата между комисия и съвет?


Отговор 1:

Ще направите добре просто да погледнете в речниковите записи в речниците. Моят начин за описване на думите в политиката е, че комисиите са временни и за тясно определени цели, докато съветите са постоянни и с широко определени цели. Членовете на всеки от тях могат да бъдат избрани или назначени, но изборите са по-склонни към съвети, докато назначаването е по-вероятно в комисиите.