Каква е разликата между хронична, латентна и тежка инфекция?


Отговор 1:

Общи критерии за разделение на хронични и остри е 6 месеца, означава, ако инфекцията продължава повече от 6 месеца, а след това е хронична.

И ако инфекцията персистира по-малко от 6 месеца, тогава остра.

Латентна инфекция :::, човек се е излекувал от инфекция, но все пак има някои шансове за реактивиране на инфекцията. Тази бъдеща прогноза за заболяване се нарича латентна инфекция.

Тежката инфекция се отнася до висока специализация. {Увеличен бактериален товар}