Каква е разликата между чек и DD? Как ще работи?


Отговор 1:

Чекът се издава от титуляра на сметката в банката с инструкция към банката да плати сумата на лицето, посочено в чека. Титулярът на сметката е тегличът, банката е авансовата сметка, а лицето, което е посочено в чека, се нарича получател.

В случай на чернова на искане, проектобюджетът се издава от издаващия клон на банката въз основа на заявката, получена от купувача на чернежа в друг клон (приемащ клон) на банката с инструкции да плати сумата на лице, посочено в проекта за търсене. В случай на чернова на търсенето, клонът, който издава, е чекмеджето, разплащателният клон е трафикът и лицето, посочено в проекта, се нарича като получател.

В случай на чек, сумата се изплаща на получателя при наличие на средства в сметката

В случай на чернова на искането, банката трябва да плати сумата, тъй като клонът, който издава, вече е получил сумата от купувача


Отговор 2:

Съгласно Закона за договорения инструмент от 1881 г. и чекът, и DD са инструмент по договаряне.

Чекът е инструмент по договаряне, чрез който притежателите на сметки инструктират банката за плащане.

Като има предвид, че в случай на ДД той се издава от банка, за да плати на друга банка.

Чекът може да бъде носител или поръчка, но DD винаги е поръчка.

Чекът може да бъде платен по сметка или в брой, но DD винаги се дължи.

DD е по-сигурно плащане, тъй като не може да бъде заменено по грешен начин, освен това DD се създава, когато конкретна сума, дължима на кредитора, се дебитира от дебиторската сметка. Следователно няма вероятност да се подскаже DD, тъй като може да се случи в случай на проверка.


Отговор 3:

Съгласно Закона за договорения инструмент от 1881 г. и чекът, и DD са инструмент по договаряне.

Чекът е инструмент по договаряне, чрез който притежателите на сметки инструктират банката за плащане.

Като има предвид, че в случай на ДД той се издава от банка, за да плати на друга банка.

Чекът може да бъде носител или поръчка, но DD винаги е поръчка.

Чекът може да бъде платен по сметка или в брой, но DD винаги се дължи.

DD е по-сигурно плащане, тъй като не може да бъде заменено по грешен начин, освен това DD се създава, когато конкретна сума, дължима на кредитора, се дебитира от дебиторската сметка. Следователно няма вероятност да се подскаже DD, тъй като може да се случи в случай на проверка.