Каква е разликата между язовир и ярова?


Отговор 1:

Проверете язовирите са малки язовири / прегради в коритото на река / поток без никакви порти. Ht. от такива язовири са толкова фиксирани, че макс. нивото на водата никога не надхвърля TBL i. остават вътре в реката. Основната цел е да се запази водата до фиксирано количество u / s от такива контролни язовири, така че да се повиши таблицата на подземните води и да се разработи система за асансьори за водоснабдяване или ирг. където е възможно.

Като има предвид, че основната цел на блата през река е да се повиши нивото на водата до такава хт. чрез запушване, така че водата да може да бъде отклонена към канали от двете или от едната й страна. Нивото на езерцето се поддържа над TBL на река при тази птица. и се разпространяват задни води, чрез които автоматично се образува един малък резервоар. Той има много малък или никакъв резервен капацитет на водата - какъвто и приток да достигне, той просто се отклонява към каналите. Той може или не може да има порти в зависимост от изискването за d / s и контрол на наводненията.