Каква е разликата между петиция на предупреждение и юридическо предизвестие?


Отговор 1:

При всяко съдебно производство този, който придвижва съда, за да получи облекчение срещу опонента, трябва да уведоми за иска си. Това известие се намира чрез съда, където съдът разпорежда режима на такова уведомление. Това е да се следват основните принципи, а именно, audi alterum patrem, което означава да чуете и двете страни (преди да стигнете до заключение). Докато уведомява, съдът отлага заседанието до 4 седмици, в зависимост от обстоятелствата по случая. В този срок вносителят на петицията трябва да докаже връчването на известието.

Съществуват обаче някои спешни въпроси, при които вносителят на петицията се обръща към съда за спешна помощ. В такива случаи вносителят на петицията моли съда да издаде спешно облекчение, без да известява другата страна като временна мярка. Вземете например иск за разпореждане (наречен престой, за разбирането на широката общественост, макар че между двамата има юридически разлики, юридически казано). Противникът на вносителя на петицията е посегнал върху имуществото на вносителя на петицията, като продължава да разрушава сложната стена на вносителя. Ищецът / молител се обръща към съда за разпореждане, за да спре ответника / ответника да демолизира сложната стена, а първият не може да изчака 4 седмици за връчване на предизвестие. Той търси незабавно облекчение чрез разпореждане. В зависимост от основателността на делото съдът може да издаде временна заповед, която обикновено е валидна до присъждане на ответника. Временното разпореждане се дава без да бъде изслушан ответникът поради неотложността, установена от ищеца, само ако защитникът не е направил предупреждение.

Чрез предупреждение ответникът моли съда да не бъде издаден заповед, без да му се даде възможност да бъде изслушан. В такива случаи е необходимо съдът да издаде предизвестие на ответника, въпреки заявения от ищеца порив.

Печатите се уреждат от раздел 148А от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Всяко предупреждение е валидно 90 дни от датата на подаване в съда. Процесът на Caveat е да изпълни принципа на съда, за да изслуша и двете страни по делото, преди да приеме някаква заповед.

Caveat трябва да бъде попълнен в определен формат. Този формат се различава от формата на петицията.

Надявам се, изясних целта на Caveat. Сега се свържете с петицията. Петицията се подава в съда за всяко облекчение. Това може да бъде за искане от съда да извърши проверка на имота на делото, да разгледа свидетел, да издаде постановление, когато това се нарича петиция за изпълнение и т.н. Може да се подаде петиция за търсене на облекчение от съда.