Каква е разликата между бизнес банкова сметка и лична банкова сметка?


Отговор 1:

Основната разлика е, че бизнес банковата сметка принадлежи на компания, но личната банкова сметка е собственост на физическо лице.

В първия случай компанията изпраща упълномощени подписали, които съвместно или и двете, или всички заедно, използват банковата сметка. Банката няма да разрешава транзакции от бизнес сметка, освен ако двама или всички упълномощени лица са подписали поръчка. Ако даден подписващ напусне работата, компанията го отстранява като подписал.

Личната банкова сметка се управлява от лицето, което държи банковата сметка.