Каква е разликата между инспектор на котела и инженер по ниво на бойлер?


Отговор 1:

Професионален инженер за бойлер е изпит за изпит BOE (инженер по работа на котела). Веднъж чрез квалификацията инженерът е упълномощен да работи с бойлер. Цялата отговорност за безопасното и безпроблемно функциониране на котела е на неговото рамо. Сертифицирането на професионална квалификация също е законово изискване за компании, които имат котли, които задължително трябва да се изпълняват.

От друга страна, инспектор е номинирана от правителството кандидатура, която удостоверява, че котелът се експлоатира, е в съответствие със законовите изисквания, които са определени и че е без риск да ги експлоатирате. Инспектор на котлите също е квалифициран специалист, който се е явил на изпит / интервю, проведено от директора на котлите и след успешно одобрение е назначен за инспектор.