Каква е разликата между кръвна луна и черна луна?


Отговор 1:

Кръвна Луна е Лунно затъмнение, където Луната преминава през земната сянка. Също така лунните затъмнения САМО се случват именно при пълнолуние. Сега имайте това предвид, докато обяснявам какво е Черната Луна.

Черна Луна е рядко събитие, което може да се случи само през февруари от самото си естество. Черна Луна е месец без нито едно Пълнолуние в календарен месец. Орбитата на Луната отнема приблизително 29,5 дни, а единственият месец по-кратък от този е февруари. Така че останалите 11 месеца Луната винаги преминава през всичките си фази поне веднъж. Въпреки това, за разлика от пословичната Синя Луна с две Пълни Луни в един и същи календарен месец, Черната Луна може да отнеме ГОДИНИ, преди да може да се случи. Последната Черна Луна, която вярвам, беше февруари 2018 година.

Така че по самата им природа, изискваща Пълнолуние, Кръвните Луни, известни като Лунните затъмнения, никога не се случват по време на Черна Луна.