Каква е разликата между бинарен генетичен алгоритъм и генетичен алгоритъм с плаваща запетая?


Отговор 1:

Вярвам, че разликата е по отношение на хромозомата, която се модифицира. Бихте могли да кажете, че плаващата точка GA е подтип на двоичния GA, защото числата с плаваща запетая в крайна сметка се кодират в двоичен. Фактът, че те са с плаваща запетая, е въпрос на израз.

Хромозомите лесно биха могли да бъдат цели числа или знаци или нещо друго, което би могло да бъде кодирано в двоично (имплицитно с желанието да се комбинират по битовете).