Каква е разликата между бакалавърска степен в селското стопанство, бакалавърска степен (Hons) в селското стопанство и интегрирана B.Sc (Hons) в селското стопанство?


Отговор 1:

B.Sc (Селско стопанство) имат зададени курсове и се изисква успешно да ги завърши за присъждане на степента. В бакалавърската степен на бакалавърска степен (Agri) всеки студент е длъжен да премине поне 3 допълнителни курса от 5 за присъждане на степента. Тези курсове за отличие обикновено се предлагат през 4/1 или 4/2 семестъра.