Каква е разликата между В-клетъчен рецептор и антитяло?


Отговор 1:

B клетка: имунологична клетка, която произвежда антитела и отговаря за хуморалния имунитет.

Плазмената мембрана на В-клетката съдържа BCR или В-клетъчни рецептори, които помагат при кръстосано свързване на рецептори или свързване към антигените, възниква серия от сложна сигнална каскада и активира В-клетката, в крайна сметка тя се размножава и произвежда два вида клетки:

  1. Плазмени клетки. Паметни клетки. Плазмените клетки произвеждат антитела, а клетките от паметта запазват паметта на взаимодействието и участват в бързата реакция при вторична инфекция от същите патогени.

Отговор 2:

Когато В-клетъчен рецептор свързва своя когенен антиген, той претърпява промени и може да отдели разтворима форма на този рецептор. Тази разтворима форма на този рецептор е известна като антитяло. Антитялото е специфично за този антиген, който се среща на първоначалния рецептор на В клетки. .Тази антитела имат Fc участък на тежката си верига, който може да бъде разпознат по вродени имунни клетки (макрофаги) и тези клетки освобождават тялото на патогена.