Каква е разликата между 1-ви и Филтър 2-ри ред?


Отговор 1:

Филтърът от първи ред би имал един кондензатор или един индуктор, който влияе на честотната характеристика на филтрите. Филтърът от втори ред би имал два кондензатора или два индуктора, или един кондензатор и един индуктор, които влияят на честотната характеристика на филтъра. По принцип броят на поръчката се определя от броя на активните компоненти, които влияят на честотната характеристика на филтъра.


Отговор 2:

Поръчката основно определя скоростта на преобръщане ..... как затихва сигналите не в нейната лента ...... да кажем, че филтърът за първа поръчка има -20db / десетилетие отбиване минало от честотата на прекъсване ...... секунда поръчката има -40 db / десетилетие ....... това означава, че основно 2-ри ред е по-добър във филтрирането, отколкото първи ред ...... 20 db на десетилетие предполага за промяна е честотата на 1:10 .... промяна на амплитудата е 20 db .... основно wrt към захранването ...

Както посочи mahitha sharma, този ред определя и броя на филтърните елементи. Един прост RC филтър е 1-ви ред, LC е втори и така нататък ...