Каква е разликата между 59 и 91 модификатори с CPT код в медицинското кодиране?


Отговор 1:

Модификаторите са много интересни за кодиране в медицински кодери. След като имах голям опит в медицинското кодиране, ми стана удобно с модификатори.

Основното объркване с модификаторите е използването на 59 и 91 модификатори. Но, ако видите, объркването трябва да бъде между 76 и 91 модификатор, защото 76 и 91 модификатор и присвоен, когато те са две дублираща процедура или CPT код.

Сега, не забравяйте по-долу точки, докато кодирате над модификатори.

91 модификатор е повторна лабораторна процедура, поради което всички кодове от серия 80000 трябва да се отчитат с 91 модификатора, когато лабораторният тест се повтори

59 или X {EPSU} модификатор може да се даде на всяка XXXXX серия CPT код, в зависимост от редакциите на NCCI.

76 се съобщава само за рентгенологични процедури, многократно извършвани в един и същи ден от същия лекар.

Надявам се, че всичко това ще изчисти объркването ви относно модификаторите.