Каква е разликата между 2D и 3D структури в структурен анализ?


Отговор 1:

2D и 3D се отнасят за действителните размери в работното пространство на компютъра. 2D е "плосък", като се използват хоризонталните и вертикалните размери (X и Y), изображението има само две измерения и ако се обърне настрани, става линия. 3D добавя измерение на дълбочината (Z). Това трето измерение позволява въртене и визуализация от множество перспективи. По същество това е разликата между снимка и скулптура.

За повече запитвания, моля посетете 3d визуализация | 3d услуги за изобразяване | 3d визуализация-3d екип