Коя е най-голямата разлика между онлайн класове и курсове за колежи / университети?


Отговор 1:

И двете са разумни начини за учене.

Онлайн класовете могат да се опитат да обяснят нещата по-подробно, тъй като вероятно аудиторията ще бъде по-разнообразна. Задаването на въпрос е обезсърчително, но понякога е възможно. Малко е изолирано да седиш в стая, сам да учиш.

В университетска лекция е по-лесно бързо да попитате приятел до вас за кратко обяснение или да се уговорите да се срещнем, за да работим върху урок заедно. (Въпреки, че понякога е възможно, на линия.) Преподавателят може да разкаже шега или да хвърли късния участник. Може да е хубаво да има хора наоколо, въпреки че те могат да говорят, да кликват на химикалки, да говорят на телефони ...


Отговор 2:

Най-голямата разлика btw онлайн класове n колеж / университет е ефектът от класната стая, докато слушането на класа не може да бъде дадено от онлайн класове, въображаемата сила възниква при слушане на класа в колежа! И каквито и да са съмненията, които можете да получите, може да бъдете поискани на място до съответния факултет! Където онлайн класовете не са толкова ефективни! Но понякога онлайн класовете помагат ти по време на изпитите !!!