Коя е най-голямата разлика между Китай и Америка?


Отговор 1:

Бих казал, че най-голямата разлика е „голямото население“ спрямо „пренаселеността“.

Пренаселеността на Китай прави всичко различно. Има лудо замърсяване, безумна бедност, правило за едно дете, което го превърна в затворена култура с твърде много мъже, евтина работна ръка, тъй като има толкова много предлагане и конформист / copycat обществена и бизнес структура, която е по-малко иновативна.

Пренаселението наистина диктува как Китай е създавал своите политики през последните 100 години.