Каква е основната разлика между нормалните електронни устройства и захранващите устройства?


Отговор 1:

Нормалните електронни устройства са транзистори, например BC 547, BC 107, BC 557 и т.н., резистори със стойности с ниска мощност (0,5 W), кондензатори и няколко други неща.

Под категорията на силовите електронни устройства попадат тиристори, силови диоди, силови транзистори, силови MOSFETS, IGBT (изолиран затворен двуполюсен транзистор), TRIAC и много други.

Компонентите на веригата, които използваме за нашите прости електронни схеми, са просто нормалните електронни устройства. Тези в индустрията, устройствата с нормална мощност няма да са достатъчни. Затова ние включваме захранващи електронни устройства.

Силовите електронни устройства се различават от нормалните от самата им конструкция. Структурата на нормален диод е прост pn кръстовище, докато структурата на силовия диод се различава от тази.

Структурата на нормален диод е дадена по-долу.

Това е структурата на силов диод.

Харата на превключване на нормалните диоди и силовите диоди също се различават. Силовите диоди имат по-висока производителност на превключване от нормалните диоди. N-регионът е голям, за да приеме региона на изчерпване.

Подобен е случаят със силови транзистори и нормални транзистори. Всяко силово електронно устройство е способно да издържа на по-високи ампер и напрежения от нормалните устройства и да има по-високи комутационни характеристики от нормалните.

Чрез превключване на характеристиките ние даваме светлина на времето за включване, изключване, което включва време на възход, време на падане и т.н. на устройството.