Каква е основната разлика между ДНК полимераза 1 и РНК полимераза?


Отговор 1:

Основната разлика е, че ДНК полимераза I участва в процеса на репликация и основно поправя всякакви щети в нарастващата нишка на ДНК, като има 3'-5 'активност за отчитане на екзонуклеаза, но също така служи за свързване на оказаки фрагменти чрез изтриване на РНК праймери и замествайки жилото с ДНК. И РНК полимераза II е единствената сред 3-те различни РНК полимерази (участва в транскрипцията), която има 3'-5 'екзонуклеазна активност.