Каква е основната разлика между постоянна и равномерна скорост?


Отговор 1:

Тези два термина често се считат за едни и същи, но са напълно различни.

Постоянна скорост означава, че скоростта на движещото се тяло е постоянна или не променяща се и се движи с постоянна стойност по отношение на времето, както е показано от графиката на скоростта на времето по-долу;

като има предвид,

Еднородна скорост означава, че скоростта на движещото се тяло се променя непрекъснато по отношение на времето или увеличаването на скоростта е пряко пропорционална на увеличаването на времето, което е показано по-долу чрез графиката на скоростта-време;

Дано това помогна :)


Отговор 2:

Видях вече достъпни отговори. Има само два вида скорости: равномерни и нееднакви скорости. Постоянната скорост означава само еднаква скорост. При постоянна скорост трябва да има някакво количество, което не трябва да се променя с времето. Тук скоростта е векторно количество, всяка промяна или по величина, или по посока би отнела името от „скоростта“ и това автоматично се превръща в ускорение.

Поради това постоянната скорост и равномерната скорост не са два различни типа. И двете са едно и също. Това е моето мнение.


Отговор 3:

Може да се каже, че тялото се движи с постоянна скорост, ако се движи по права пътека с постоянна скорост.

Когато едно тяло извършва движение с еднаква скорост, величината на скоростта ще остане същата, но посоката може да се промени.

Така че, тяло, което се движи с постоянна скорост и се казва, че се движи с еднаква скорост, но обратното може да не е вярно.


Отговор 4:

По принцип "нищо".

Но има една разлика.

Когато вие и аз говорим за физика, ние казваме "постоянна скорост".

И когато някой голям учен пише научен доклад, за списание или за книга, те казват "Една равномерна скорост". Просто е да направим нещата да изглеждат по-фантазирани.

Не разбирам защо имаме такова отношение.


Отговор 5:

Рядко използваме прилагателно "униформа" за съществителната скорост. Казваме постоянна скорост. Това означава, че величината и посоката на вектора остават същите за периода на разглежданото време.

Прилагателното име "униформа" се прилага към съществителното "Ускорение".

Унифицирано ускорение означава инкрементната скорост по отношение на инкременталното "Време" е постоянна. Например, еднообразно ускорение на автомобила може да се опише като 0 до 100 км / час само за 10 секунди.

Учителят по физика ще каже същото като 10 км / час / секунда.

Следващото нещо е шут.

Jerk е функция от трета степен, при която има постоянно увеличаване на самото ускорение за определен период от време

Пример за трептене 10 км / сек / сек / сек.


Отговор 6:

Да.

Когато едно тяло се движи по прав път с постоянна скорост, то се нарича като постоянна скорост.

Докато за равномерна скорост тялото трябва да има постоянна величина на скоростта, но посоката може да се променя.

Така че можем да кажем, че постоянната скорост е равномерна. Но равномерната скорост може или не може да бъде постоянна скорост.

Надявам се, че това помогна. Приятен ден!!


Отговор 7:

Да.

Когато едно тяло се движи по прав път с постоянна скорост, то се нарича като постоянна скорост.

Докато за равномерна скорост тялото трябва да има постоянна величина на скоростта, но посоката може да се променя.

Така че можем да кажем, че постоянната скорост е равномерна. Но равномерната скорост може или не може да бъде постоянна скорост.

Надявам се, че това помогна. Приятен ден!!


Отговор 8:

Да.

Когато едно тяло се движи по прав път с постоянна скорост, то се нарича като постоянна скорост.

Докато за равномерна скорост тялото трябва да има постоянна величина на скоростта, но посоката може да се променя.

Така че можем да кажем, че постоянната скорост е равномерна. Но равномерната скорост може или не може да бъде постоянна скорост.

Надявам се, че това помогна. Приятен ден!!