Каква е разликата между зооспори и зигота?


Отговор 1:

зооспорите:

1. Зооспората се образува вътре в зооспорангия.

2. Обикновено е флагелиран и подвижен.

3. Зооспората е резултат от асексуално възпроизвеждане.

4. Тя е хаплоидна или диплоидна.

5. Зооспора участва в разпръскването.

Zygote:

1. Образува се чрез сливане на две гамети.

2. Обикновено е не флагелиран и немотилен или подвижен.

3. Това е нетният резултат от сексуалното възпроизвеждане.

4. Винаги е диплоиден.

5. Той има малка роля за разпръскването.