Каква е разликата между обемната плътност и плътността на масата? И двете са едно и също нещо? Тъй като плътността на масата е маса на единица обем, но как можем да определим обемната плътност.


Отговор 1:

По плътност на обема предполагам, че се опитвате да изведете до обемна плътност.

Нормалната плътност е просто маса на единица обем, която тя (твърдо или течно или газ) заема и единицата SI е kg / m ^ 3.

Насипната плътност по-скоро се използва за прахове. Подобно на индивидуалната плътност на състава на минералите в почвата и пр. Нейната същата маса на формула на единица обем, но обикновено изразена в g / cm ^ 3.

Определя се като масата на много части от материала, разделена на общия обем, който заемат. Общият обем включва обем на частиците, обем на празните частици и вътрешен обем на порите.

това е методът как се провежда експериментът за изследване на плътността на тези прахообразни вещества. Зависи от степента на уплътняване на това вещество. Термини като "потупвана" плътност възникват от този вид измерване на плътността.