Каква е разликата между фототранзистор и фотодиод?


Отговор 1:

Фото диодът се състои от нормално p-n кръстовище, разположено в малък корпус, който е прозрачен прозорец, през който светлината може да попадне вътре.

Фото-транзисторът е по-бавен от фото диода (нормално не работи над 40k Hz) и реакцията е много по-висока. Фото транзисторът е около сто пъти по-чувствителен от фото диод. Обикновено е инсталиран с напред отклонение (транзистор емитер по-отрицателен от колекторния щифт).

Фото диодът може да се управлява в отклонение напред или назад, но също така и с резистор в серия и да постави резистора и катода на диода на земята. Тогава това е вид слънчева клетка - високи честоти, но определено трябва да усилите сигнала.


Отговор 2:

Фототранзисторите и фотодиодите се използват широко за откриване на светлинни импулси и превръщането им в цифрови електрически сигнали. В оптична влакнеста мрежа тези сигнали могат да се използват директно от компютри или да се преобразуват в аналогови гласови сигнали в телефон.

Фотодиодът е идеален за много бързи сигнали, но дава много по-нисък изходен сигнал. Фототранзисторът се използва в комплекта, тъй като осигурява усилен изход на сигнала и изследваните сигнали обикновено са сравнително бавни.

Всички PN кръстовища са чувствителни към светлина. Когато фотон удари съединението във фотодиодните електрони се освобождават и възниква образуването на (положителни) дупки.

Ако двете страни на кръстовището са свързани, токов поток. Фотодиодът е конструиран от слоеве от силиций от тип p и n, за да може светлината да удря кръстовището.

Във фототранзистора фотоните удрят основната област на транзистора. Това причинява ток да тече през веригата колектор / емитер и в действителност се получава усилване. Базовата връзка обикновено не е свързана.

Uses-

  • Светлинните измервателни уреди или сензори на камерите използват фотодиоди. Едно от най-често срещаните приложения е в CD или DVD плейърите, за да вземете сигнала, отразен от цифровото кодиране на диска.

Фототранзисторите (показани по-долу) се предлагат в различни форми и могат да наподобяват светодиод със само два извода. Опитайте устройството и в двете посоки.

Източници:

  1. Изследователска школа по физика и инженерствоRF Wireless World

Отговор 3:

Фототранзисторите и фотодиодите се използват широко за откриване на светлинни импулси и превръщането им в цифрови електрически сигнали. В оптична влакнеста мрежа тези сигнали могат да се използват директно от компютри или да се преобразуват в аналогови гласови сигнали в телефон.

Фотодиодът е идеален за много бързи сигнали, но дава много по-нисък изходен сигнал. Фототранзисторът се използва в комплекта, тъй като осигурява усилен изход на сигнала и изследваните сигнали обикновено са сравнително бавни.

Всички PN кръстовища са чувствителни към светлина. Когато фотон удари съединението във фотодиодните електрони се освобождават и възниква образуването на (положителни) дупки.

Ако двете страни на кръстовището са свързани, токов поток. Фотодиодът е конструиран от слоеве от силиций от тип p и n, за да може светлината да удря кръстовището.

Във фототранзистора фотоните удрят основната област на транзистора. Това причинява ток да тече през веригата колектор / емитер и в действителност се получава усилване. Базовата връзка обикновено не е свързана.

Uses-

  • Светлинните измервателни уреди или сензори на камерите използват фотодиоди. Едно от най-често срещаните приложения е в CD или DVD плейърите, за да вземете сигнала, отразен от цифровото кодиране на диска.

Фототранзисторите (показани по-долу) се предлагат в различни форми и могат да наподобяват светодиод със само два извода. Опитайте устройството и в двете посоки.

Източници:

  1. Изследователска школа по физика и инженерствоRF Wireless World