Каква е разликата между лингвистиката и лингвистичните изследвания?


Отговор 1:

Лингвистиката е наименованието на академичната област, свързана с начина на работа на езика и всички нива. Под това имам предвид всичко - от това как се произвеждат звуци във вокалния тракт до това как се формират изреченията до това как се развиват езиците до това как работи пропагандата.

Лингвистичните изследвания са научни изследвания, направени в тази област. Можете да изучавате лингвистика, без никога да правите свое официално оригинално изследване.